Skip to content

ห้องเรียนคุณครูแมว

Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
ลานหน้าห้อง arrow โต๊ะทำงาน arrow งานเขียนครูแมว arrow นวัตกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
เขียนโดย นฤมล เนียมหอม   

 

**ตัวอย่างกิจกรรมจากหน่วยการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
เรื่อง "หนูน้อยหมวกแดง"
 

images/stories/n03.jpg

เด็กๆ แสดงละครสร้างสรรค์เรื่องหนูน้อยหมวกแดง

images/stories/n04.jpg

ครูนำตุ๊กตาหนูน้อยหมวกแดงไปเก็บไว้และวางจดหมายของหนูน้อยหมวกแดงที่เขียนถึงเด็กๆ ไว้แทน ครูได้ชวนให้เด็กเขียนจดหมายตอบหนูน้อยหมวกแดง หลังจากที่ช่วยกันคิดว่าจะเขียนว่าอะไรแล้ว จึงนำจดหมายไปส่งในกล่องไปรษณีย์ที่ครูเตรียมไว้

images/stories/n05.jpg
เด็กๆ ทำหมวกสีแดงร่วมกัน

images/stories/n06.jpg

เด็กๆ พับหน้าหมาป่าเพื่อประดิษฐ์ตุ๊กตาหมาป่า

images/stories/n07.jpg

เด็กๆ ทำขนมปังซึ่งกดด้วยพิมพ์เป็นรูปต่างๆ แล้วทาแยม เป็นขนมที่จะนำไปฝากคุณยาย 1 ชิ้น และรับประทานเอง 1 ชิ้น

images/stories/n08.jpg

เด็กๆ ปอกเปลือกแอ๊ปเปิ้ลซึ่งเป็นผลไม้ที่หนูน้อยหมวกแดงนำไปให้คุณยาย และชิมแอ๊ปเปิ้ลที่ปอกด้วยตนเองความคิดเห็นผู้ใช้

Please login or register to add comments